sản phẩm

  • hydrophilic silicone softener 8850N

    chất làm mềm silicon ưa nước 8850N

    chất làm mềm silicon ưa nước 8850N
    là một nhũ tương vi mô, được sử dụng làm chất làm mềm kỵ nước cho bông và vải hoặc khăn pha trộn của nó với chất mềm, mịn, mịn, ưa nước và ổn định tốt.