sản phẩm

 • End-Blocked Hydrogen silicone fluid 5060

  Chất lỏng silicon hydro chặn cuối 5060

  Chất lỏng silicon hydro chặn cuối 5060
  Độ nhớt (cs): 150-170
  H% wt): 0,028 ± 0,02
  Hàm lượng dễ bay hơi%: ≤2
 • Hydride End-Blocked Silicone Fluid

  Hydride End-Silicone Silicone Fluid

  Chất lỏng silicon hydro chặn cuối
  Độ nhớt (cs), H% wt);
  10--20, 0,12 ± 0,02;
  30--40, 0,07 ± 0,02;
  50--70, 0,05 ± 0,02;
  150-170, 0,028 ± 0,02;
  150-171, 0,028 ± 0,03;
  150-172, 0,028 ± 0,04;
  450-550, 0,015 ± 0,05;
  bởi vì hydrua phản ứng nằm ở hai đầu của chuỗi, chúng có thể được sử dụng trong các phản ứng mở rộng chuỗi trong đó yêu cầu liên kết ngang tối thiểu.